THE CODE
OF BUSINESS CONDUCT and ETHICS

Greetings!
This is the School of ME team and a very important document - our Code of Business Conduct and Ethics. As a public organization, we put forward high moral and ethical requirements primarily to ourselves and expect the coincidence of values with our colleagues, partners, and participants of our activities.
The Code consists of several parts that describe values, taboos, principles of work with youth and children, and other important principles for us. Sometimes the code is written in the official language so that we do not have misunderstandings in interpretation.
Thank you for changing the world with us.
The version of the Code as of 1.11.2021

Sincerely yours,
The School of ME team

 • 1. Вступ

  Цей Кодекс є набором правил ділової поведінки та етики Представників команди School of ME, а також її Контрагентів

  Кодекс визначає основні цінності, принципи, правила ділової поведінки та етики відповідно до Філософії School of ME.

  Знання та дотримання даного Кодексу допоможе Представникам команди School of ME, а також контрагентам, ухвалювати правильні рішення, уникаючи ситуацій, які можуть заподіяти шкоду репутації School of ME.

  Кожен Представник команди School of ME, а також Контрагент, зобов'язані знати Кодекс і дотримуватися його під час виконання завдань в рамках діяльності School of ME.

  Кожен Представник команди School of ME, а також Контрагент, повинні пам'ятати, що їх поведінка безпосередньо впливає на їх репутацію та репутацію School of ME, у зв'язку з чим дотримання Кодексу вітається також і в повсякденному житті.

  У разі неможливості самостійно вирішити проблемне питання або нерозуміння вимог Кодексу Представник команди School of ME або Контрагент повинен звернутися за роз'ясненням до безпосереднього керівника. Керівництво School of ME повинно запобігати, виявляти й оперативно реагувати на випадки порушення Кодексу.

  Представник команди School of ME – кожна людина, яка бере участь у діяльності School of ME, має підписаний договір зі School of ME або іншим чином виконує роботу під егідою School of ME. Задля спрощення тексту, Представником команди ми називаємо кожну людину незалежно від статті.

  Контрагент – це юридична або фізично особа, що підписала договір про співпрацю зі School of ME та бере участь в діяльності School of ME будь-яким іншим чином, ніж Представник команди (у тому числі клієнти та особи, що надають аутсорсингові послуги).

  School of ME очікує, що Контрагенти поділяють цінності та принципи, правила етики та ділової поведінки School of ME, і залишає за собою право відмовитися від співпраці з тими Контрагентами, які порушують даний Кодекс.

 • 1.1. Мета

  Мета Кодексу:
  Унеможливити таку поведінку та дії Представників команди та Контрагентів School of ME, які суперечать нашій Філософії.

 • 1.2. Філософія

  Наша Візія:
  Суспільство, в якому усвідомлене підприємництво є усталеною та широко розповсюдженою практикою.

  Наша Місія:
  Втілювати в життя трансформаційні проєкти з розвитку людей та організацій задля досягнення ціннісних змін у підприємницькій екосистемі.

  Ми віримо:
  • бізнес має приносити добро;
  • бізнес має приносити добро та бути прибутковим;
  • освіта може бути іншою: гнучкою, цікавою, прикладною, а часто ще й веселою;
  • у силу людей, які, об'єднавшись навколо ідеї, можуть перетворювати світ на краще.

 • 2. Цінності
  2.1. Глобальні цілі ООН

  Серед 17 цілей сталого розвитку, своєю роботою ми безпосередньо сприяємо:

  4. Якісна освіта
  Ми створюємо надсучасні освітні програми та надаємо доступ до знать тим верстам населення, які раніше були позбавлені такої можливості.

  8. Гідна праця та економічне зростання
  Усвідомлене підприємництво передбачає не тільки соціальних проблем, а й гідну винагороду за це.

  17. Партнерство заради стійкого розвитку
  Тільки спільними зусиллями на всіх рівнях — державному, економічному, приватному — ми можемо змінити світ на краще.

 • 2.2. Різноманітність та інклюзивність

  Різноманітність та інклюзивність є невід'ємною частиною культури School of ME та одним зі шляхів, яким ми втілюємо в життя нашу Філософію.

  Наші цінності базуються на повазі: до себе, до інших, до різноманітності та нашого майбутнього. Ми прагнемо керуватись принципами різноманітності і інклюзивності у всьому, що ми робимо.

  Ми співпрацюємо з компетентними та мотивованими людьми, які розділяють та поважають наші цінності, забезпечуємо рівні можливості для розвитку та росту, а також захищаємо їхні персональні дані. Ми не допускаємо жодних форм утиску чи дискримінації.

  Ми прагнемо дотримуватися гендерного балансу в організації та кожному проєкті зокрема. За рівних компетенцій на роль Представника команди або Контрагента School of ME перевага буде надана представникам незахищених верств населення.

 • 2.3. Сталість та захист навколишнього середовища

  School of ME намагається працювати у кліматично-нейтральному режимі.

  Ми вітаємо зменшення використання паперу і за можливістю завжди використовуємо електронний документообіг.

  Усі Представники команди та Контрагенти School of ME під час ухвалення рішень віддають перевагу найбільш екологічному.

 • 2.4. Облік і звітність

  School of ME забезпечує повну відповідність свого фінансового обліку та звітності законодавству України та країн, у яких School of ME веде діяльність, а також Міжнародним стандартам фінансової звітності.

  School of ME рішуче припиняє будь-які прояви і спроби шахрайства та маніпулювання своєю фінансовою інформацією. School of ME має забезпечувати своєчасне розкриття інформації про істотні фінансові й операційні порушення в інтересах партнерів, команди і суспільства.

 • 3. Абсолютні табу
  3.1. Шахрайство

  У School of ME заборонено шахрайство, під яким мається на увазі розкрадання майна або незаконне набуття права на майно, у тому числі інтелектуальне, School of ME шляхом обману або зловживання довірою.

  Зокрема, але не обмежуючись, шахрайством є такі дії:
  1. Отримання або надання незаконної винагороди, що впливає на прийняття ділового рішення Представником команди або Контрагентом;
  2. Постачання або приймання продукції/обладнання із якісними або кількісними характеристиками, які не відповідають зазначеним у документах;
  3. Фіктивні поставки товарно-матеріальних цінностей, у тому числі при змові Представника команди з Контрагентом;
  4. Пред'явлення до оплати підроблених платіжних документів.

 • 3.2. Відмивання коштів і фінансування тероризму

  Представники команди не мають права обіцяти, пропонувати або давати винагороди у вигляді грошей, майна, матеріальних цінностей або послуг державним службовцям і пов'язаним із ними особам із метою одержання або збереження переваг для School of ME.

  School of ME також забороняє надання плати державним службовцям і пов'язаним із ними особам з метою прискорення процедур, пов'язаних із отриманням дозвільних документів, спрощенням формальностей або отриманням інших переваг для School of ME.

  School of ME не приймає участь та засуджує дії, що спрямовані на фінансування тероризму.

 • 3.3. Політична та релігійна діяльність

  School of ME не бере участі в політичній та релігійній діяльності. Представники команди та Контрагенти не займаються політичною або релігійною пропагандою під час активностей School of ME.

  Представники команди та Контрагенти не використовують назву School of ME, фінансові, матеріальні або будь-які інші ресурси School of ME для своєї політичної або релігійної діяльності.

 • 3.4. Насильство та торгівля людьми

  School of ME рішуче засуджує будь-які прояви торгівлі людьми чи насилля: фізичного, сексуального, психологічного або економічного. У випадку виявлення фактів вчинення насильницьких дій з боку Представників команди або Контрагентів School of ME негайно припиняє співпрацю та залишає за собою право передати інформацію про виявлене порушення до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності.

 • 3.5. Дискримінація

  School of ME рішуче засуджує будь-які прояви дискримінації за гендерною ідентичністю, статтю, сексуальною орієнтацією, релігією, мовою, політичними поглядами, віком, станом здоров'я і т.д.

  У своїй роботі School of ME керується нормами закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" і у разі виявлення порушень залишає за собою право передати інформацію про виявлене порушення до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності і припинити співпрацю до з'ясування обставин.

 • 4. Робота з молоддю та дітьми

  School of ME звертає особливу увагу на морально-етичні принципи роботи з молоддю та дітьми.

  Ми використовуємо гуманістичний та біопсихологічні підходи.

  У гуманістичному підході, основоположником якого став відомий психолог К. Роджерс, ставлення до реципієнта базувалося на цінностях любові-служіння, любові-діяльності на благо іншого.

  У біопсихологічному підході до особистості клієнта, запропонованому X. Перлман, реципієнтом є будь-яка людина, котра потребує поради та має нереалізовані потреби матеріального чи емоційного характеру.

 • 4.1. Робота з молоддю

  До цієї вікової групи нами відносяться наступні групи: юнацький вік (18-23 роки) і власне молодість (23-35 роки). Такий підхід до визначення молодого віку пояснюється відповідними причинами. Межі молодіжного віку досить рухливі й залежать від соціально-економічного розвитку суспільства, досягнутого рівня добробуту й культури, умов життя людей.

  Нижня вікова межа тут визначається тим, що підліток може одержати (чи не одержати) право вибору в соціальному плані, а верхня — досягненням (чи не досягненням) професійної зрілості, завершенням (або ні) формування родини, посіданням певного стану в суспільстві.

  Усі Представники команди та Контрагенти School of ME зобов'язані у роботі з молоддю використовувати найвищі морально-етичні принципи задля забезпечення:
  - оздоровлення соціального середовища, забезпечення умов для соціального становлення молодої людини;
  - утвердження високих моральних цінностей та настанов;
  - об'єднання зусиль різних соціальних інститутів у справі виховання молоді;
  - ліквідація безробіття серед молоді;
  - забезпечення особистої безпеки в суспільстві;
  - соціальний захист молодого покоління.

 • 4.2. Робота з дітьми

  До вікової категорії «діти (дитина)» нами відносяться наступні групи:
  - дошкільне дитинство /дитинство, молодший дошкільний вік (1 -З роки)/ і старший дошкільний (3-6 років) вік;
  - молодше шкільне дитинство (6-10 років);
  - підліткове дитинство (11-14 років);
  - рання юність (15-17 років).

  Основна робота School of ME відбувається з двома останніми категоріями дітей. Вважаючи на надгнучку психіку у цьому віці, ми наполягаємо на спеціальні педагогічній або соціальній підготовці Представників команди та Контрагентів School of ME, які будуть безпосередньо працювати з дітьми.

 • 5. Конфлікт інтересів

  Представники команди та Контрагенти не повинні допускати дії і ситуації, які можуть призвести до Конфлікту інтересів, а також суперечать інтересам School of ME.

  Під конфліктом інтересів School of ME має на увазі наступні ситуації, в яких особисті інтереси Представників команди та Контрагентів в межах виконання ним своїх трудових обов'язків можуть вплинути на об'єктивність у прийнятті ділового рішення:
  1. Поєднання роботи Представників команди та Контрагентів School of ME із роботою в інших компаніях або організаціях, які суперечать Кодексу та принципам School of ME.
  2. Найм у якості Контрагентів своїх родичів без відповідної спеціалізації.
  3. Встановлення ділових взаємовідносин і ведення справ Представників команди від імені School of ME без узгодження з організацією.

  Вказані вище ситуації не будуть вважатися порушенням Кодексу, якщо Представник команди поінформував про них і отримав у безпосереднього керівника

 • 6. Наслідки порушення Кодексу

  У разі порушення Кодексу до Представників команди та Контрагентів School of ME можуть бути застосовані дисциплінарні покарання аж до усунення з проєктів.

  У разі виявлення факту порушення законодавства з боку Представника команди або Контрагента School of ME залишає за собою право передати інформацію про виявлене порушення до правоохоронних органів для притягнення винних до адміністративної або кримінальної відповідальності.